Värdegrundsarbete i Borlänge kommun

Plats:   Borganäsvägen 43

Genom att prova olika metoder som bild, dans, drama/teater, musik får du som deltagare tillgång till andra perspektiv och upplevelser. Vi arbetar med innehållet i värdegrunden med praktiska övningar och reflektion.

I värdegrundsarbetet hos oss tränas, kommunikation, samspel, bemötande och reflektion. Med estetiska uttryckssätt som metod stärks vi-känslan i gruppen och du som deltagare får möjligheter att se andra sidor hos dig själv och dina kollegor.

Evenemaget har redan varit.

Alternativ 1 - Upplägget gäller för ett tillfälle/grupp, cirka 3,5 timmar.
Välj förmiddag- eller eftermiddagstid. Förmiddagstid fram till klockan  11.30 och eftermiddagstid från klockan 12.30.

Alternativ 2 – Upplägget gäller för två tillfällen/grupp á 3 tim. Välj förmiddag- eller eftermiddagstid. Förmiddagstid fram till klockan  11.30 och eftermiddagstid från klockan 12.30.

Kostnadsfritt! 

Bokning sker av chef.
Vid bokning av 2 tillfällen behövs det tyvärr 2 olika bokningar och mailadresser.

Vid frågor kontakta: malin.andersson4@borlange.se